அன்றாட வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்களை பார்க்கிறோம், படிக்கிறோம். பலரோடு பேசுகிறோம். அதில் சில காரியங்களை மிகவும் ரசிக்கிறோம். சிலவற்றை குறித்து அதிகமாக சிந்திக்கிறோம். சில காரியங்கள் நம் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு இடத்தை பிடித்து விடுகின்றன.

இந்த வகையில், www.arisenshine.in குழுவில் இணைந்து நாங்கள், பல சூழ்நிலைகளில் இருந்து வந்தவர்கள். எங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த பல காரியங்களை குறித்து எங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொள்ளும் போது, அவை உடன் இருப்போருக்கு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை அளித்தன.

எனவே படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!! என்ற இந்த பகுதியில் வாசகர்களுக்கு ரசிக்கத்தக்க பல சம்பவங்களை வெளியிட வாஞ்சிக்கிறோம்.

இணையத்தளத்தின் மேற்பகுதியில் உள்ள படித்தது, கேட்டது, சிந்தித்தது ஐகானை https://bit.ly/3uN5PDd கிளிக் செய்து, அப்பகுதியில் வெளியான செய்திகளைப் படிக்கலாம்.