பைபிள் – இவ்வளவு மதிப்பு கொண்டதா?

0 1 min 1 yr

நாம் படிக்கும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை பற்றி நமக்கு தெரிந்த காரியங்கள் மிகவும் குறைவு தான். நாம் அதை படிக்கிறோமோ, இல்லையோ? – உலகில் உள்ளவர்கள், பல வகைகளில் படிக்கிறார்கள்.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!