நண்பரின் பொறுமையில் இரட்சிக்கப்பட்டேன்

0 1 min 1 yr

வேலூரை சேர்ந்த சாம் என்ற சகோதரன் கூறுகிறார்… பாரம்பரிய பக்தி நிறைந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் நான். புகைப் பிடிப்பது, மது அருந்துவது உட்பட எல்லா கெட்ட பழக்கங்களும் எனக்கு இருந்தது. ஆனால் தெய்வங்களின் மீது தீவிர பக்தியுள்ளவனாகவும் இருந்தேன்.

அனுபவ சாட்சி