எல்லா புத்தகங்களையும் படிப்பது நல்லதா?

0 1 min 2 mths

அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் கிடைக்கும் புத்தகங்களை எல்லாம் படிப்பவர்கள் அநேகர். ஆவிக்குரிய உலகிலும் இந்த பழக்கத்தை பலரும் பின்பற்றுகிறார்கள். இதன்மூலம் பிற பிரிவினருக்கு சுவிஷேசம் சொல்வது எளிதாகும் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். இது நல்ல விஷயம் தானே என்பதே பொதுவான கருத்தாக உள்ளது.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!