0 1 min 1 yr

இந்த வேதப்பாடத்தின் கடந்த பகுதியில், நினிவே நகரத்தின் சிறப்பு குறித்தும், யோனாவின் தவறான கணிப்புக் குறித்தும் கண்டோம். நினிவேக்கு செல்ல மறுத்த யோனா, தர்ஷீசு நகரத்திற்கு செல்ல திட்டமிட்டார். அந்தக் காலத்தில் உலகிலேயே புகழ்பெற்ற நகரமாக திகழ்ந்த நினிவேயை நிராகரித்துவிட்டு தர்ஷீசுக்கு செல்லும் அளவிற்கு அந்த நகருக்கு அப்படி என்ன சிறப்பு இருந்தது என்பதை இந்தச் செய்தியில் காண்போம்.தர்ஷீசு:

யோனா:1.3 இல் தர்ஷீசுக்கு செல்ல யோப்பாவிற்கு சென்ற யோனா, அங்கிருந்து கப்பல் ஏறியதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து தர்ஷீசு என்பது இஸ்ரவேல் நாட்டில் இருந்து நீண்டதூரத்தில் அமைந்தது என்று அறியலாம். வேத ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்துபடி, இஸ்ரவேல் நாட்டில் இருந்து தர்ஷீசு ஏறக்குறைய 2,500 கி.மீ. தூரத்தில் அமைந்து இருக்கலாம் என்று தெரிகிறது.

தர்ஷீசு என்ற வார்த்தைக்கு ஆரிய அல்லது சமஸ்கிருத மொழியில் “கடலை ஒட்டிய கரை பகுதி” என்று பொருள் கிடைக்கிறது. யூத வழிப்பாட்டு முறைகளில் தர்ஷீசிசம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதற்கு “உன்னதமான தேவதைகள்” என்று பொருள் கிடைக்கிறது.

பரிசுத்த வேதாகத்தில் ஆதியாகத்தில் (10.4) இருந்தே தர்ஷீசு என்ற வார்த்தை பயன்பாட்டில் உள்ளது. வெள்ளப்பெருக்கின் அழிவில் காக்கப்பட்ட நோவாவின் மகனான யாப்பேத்தின் பேரன்களில் ஒருவர் தர்ஷீஸ் என்று பெயரிடப்பட்டார். பிற்காலத்தில் தர்ஷீஸ் என்ற பெயர் அவன் இருந்த தீவு பகுதிக்கு இடப்பட்டிருக்கிறது. எனவே தர்ஷீசு என்பது ஒரு பழம்பெரும் நகரமாக இருந்தது என்பதோடு, கடல்களால் சூழப்பட்ட ஒரு தீவாக இருந்துள்ளது.

ஏனெனில் இந்நகரத்தில் இருந்து இஸ்ரவேல் ராஜாவாகிய சாலொமோன், பொன், வெள்ளி, யானைத் தந்தங்கள், குரங்குகள், மயில்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு வந்ததாக 2 நாளாகமம்:9.21 இல் காண்கிறோம். மேலும் யோசாபாத் கூட தர்ஷீசுக்கு செல்லும் கப்பல்களைச் செய்ததாக 2 நாளாகமம்:20.36 இல் காண்கிறோம். எனவே தர்ஷீசு, ஒரு செழிப்பான பகுதியாக இருந்தது என்பதை அறியலாம்.

ஆனால் ஏசாயா:66.19 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, தூரத்தில் உள்ள ஜாதிகளின் தீவுகளின் பட்டியலில் தர்ஷீஸையும் தேவன் குறிப்பிடுகிறார். மேலும் தேவனை யார் என்றே அறியாத ஜாதியைச் சேர்ந்த மக்கள், தர்ஷீசில் வாழ்ந்து வந்ததாகவும் காண்கிறோம். ஆனால் தர்ஷீசு என்ற பண்டைய நகரம் தற்போது எந்தப் பகுதியில் அமைந்திருந்தது என்பதில் பெரும் குழப்பம் நீடிக்கிறது.

பல நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், தங்களின் வியூகங்களைத் தெரிவித்துள்ளனர். அதில் ஒருவரான போசார்ட் என்பவர் கூறுகையில், இலங்கையை உள்ளடக்கிய பண்டைய தமிழகத்தின் ஒரு துறைமுகப் பகுதி தான் தர்ஷீசு எனப்பட்டது என்கிறார். மேலும் தற்போது அது இலங்கையின் குதிரைமலை என்ற பகுதியாக இருந்தது என்கிறார்.

சங்கக் கால தமிழகத்தைக் குறித்த ஒரு புத்தகத்தில், தமிழக மன்னர்களுடன் இஸ்ரவேல் வணிகர்கள் பண்டமாற்று வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டதாகவும், இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கப்பல் போக்குவரத்து இருந்ததாகவும் வாசிக்க முடிந்தது. அதில் ஞானி சாலொமோனின் பெயரும் இடம்பெற்று இருந்தது. எனவே தர்ஷீசின் கப்பல்கள் என்று வேதம் குறிப்பிடுவது தமிழகத்தின் கப்பல்கள் தானா? என்பது ஆராயத்தக்கதே.

எது எப்படியோ தர்ஷீசு நகரில் ஜீவனுள்ள தேவனைக் குறித்த எந்தக் காரியங்களும் அறியாத ஒரு கூட்டம் மக்கள் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். மேலும் அங்கு முழுக்க முழுக்க வியாபாரம் நடைபெற்றதால், தலைமறைவாக சிறந்த இடமாக இருந்துள்ளது. இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டே யோனா, தர்ஷீசு நகரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து இருக்கலாம் என்று தெரிகிறது.

இதேபோல தேவனுடைய திட்டத்தில் இருந்து விலகிச் செல்ல விரும்பும் நாம், சில நேரங்களில் தேவனோடு எந்தத் தொடர்பும் இல்லாத இடத்திற்கு சென்று மறைந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். அதாவது இரட்சிக்கப்படாத நபர்களின் இடையே சென்று தங்கிவிட்டால், அங்கே தேவனிடத்திற்கு நம்மை வழிநடத்த யாரும் வரமாட்டார்கள் என்று நினைக்கிறோம்.

ஆனால் சங்கீதக்காரன் கூறுவது போல, நாம் பாதாளத்தில் சென்று படுக்கை விரித்தாலும் (சங்கீதம்:139.8) தேவனுடைய பார்வையில் இருந்து தப்ப முடியாது. இதை நாம் நன்கு அறிந்தாலும், சில நேரங்களில் யோனாவைப் போல சில முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறோம்.

மேலும் தேவனுடைய திட்டத்தைக் காட்டிலும், நமது திட்டம் சிறந்த லாபத்தை உண்டாக்கும் என்று நினைத்து, அதற்காக பாடுபடுகிறோம். யோனாவைப் போல அதற்கு என்ன செலவானாலும், கவலைப்படுவதில்லை. ஆனால் ஒரு காரியத்தை நம்மைக் கொண்டு செய்ய தேவன் தீர்மானித்துவிட்டால், அதை அவர் மாற்றமாட்டார். சில நேரங்களில் நமக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும், அந்தப் பாதையின் வழியாகவே திரும்ப கொண்டுவரும் வகையில் நடத்துவார்.

தர்ஷீசு என்ற நகரத்திற்கு சென்று தேவனுடைய பார்வையில் இருந்து விலகிச் செல்ல விரும்பிய யோனாவின் பயணத்தைத் தேவன் தடுத்து நிறுத்தினார். யோனா நினைத்தது போல, தர்ஷீசு நகரத்திற்கு சென்று சேர முடியவில்லை. அதேபோல நம் வாழ்க்கையில் தேவ சித்தமில்லாத காரியங்களில் நாம் ஈடுபட்டால், அதை அவர் தடுத்து நிறுத்துகிறார்.

எனவே நமக்கு லாபமாக தோன்றும் காரியங்களைச் செய்ய முயற்சி செய்யாமல், தேவ சித்தத்தைச் செய்ய பாடுபடுவோம். அப்போது நாம் எதிர்பார்க்காத உன்னதமான ஆசீர்வாதங்களால் நம்மை தேவன் நிரப்புவார்.

யோனா கூறும் சத்தியங்கள் -10 பாகம் (தொடரும்)

Spread the Gospel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *