தேவனிடம் இருந்து பெறுவது சிறந்தது

0 1 min 2 mths

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவைகள் பொதுவாக இருந்தாலும், அவற்றை பெறுவதற்கான விருப்பத்தின் அளவும், சந்தர்ப்பமும் வேறுபடுகிறது. அதிலும் சில காரியங்களை குறித்து நமக்கு எந்த அறிவும் இல்லாவிட்டாலும், அதன் மீது விருப்பம் வைத்து, கிடைக்காமல் ஏமாறுகிறோம். நடக்க கூட தெரியாத ஒரு கைக் குழந்தை நாம் பயன்படுத்தும் மொபைல்போனை கேட்டு அடம்பிடிப்பது போல.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!