இயேசுவின் படம் வைத்து ஜெபிக்கலாமா?

0 1 min 3 mths

இயேசுவின் படத்தை வைத்து ஜெபிப்பது என்பது இன்றைய கிறிஸ்தவர்கள் இடையே ஒரு சாதாரண நிகழ்வாக மாறி உள்ளது. பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் தான் செய்கிறார்கள் என்று பலரும் குற்றப்படுத்தும் நிலையில், இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற பெயரில் உள்ள பலரும் கூட தங்கள் வீடுகளில் இயேசு நாதரின் படங்களைக் கொண்ட வசனங்களை வைத்திருக்கிறார்கள்.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!